Telefonisch contact

0546 544 110 of voor maatschappelijk werk
0546 544 110 of voor maatschappelijk werk
Contact Inloggen aanbieders
a a a
Mijn dossier Mijn Academie Stel een vraag Stel een vraag

Onze scholingsvormen

Weet u niet helemaal welk soort training bij u past?

Onderstaand staat de uitleg van de diverse scholingsvormen beschreven.

Cursus

Onder een cursus wordt meestal een kortdurende lesperiode verstaan die over het algemeen een (leer)onderwerp behandelt. Het is gericht op kennis en inhoud. Een cursus wordt soms met een certificaat afgesloten. Is een cursus van lange duur, dan spreekt men wel van leergang. Degene die een cursus volgt, wordt een cursist genoemd.

Workshop

Een workshop is gericht op kennis en/of vaardigheden. Vaak wordt in een groep aan bepaalde opdrachten gewerkt. Deze opdrachten vertalen theorie naar de praktijk. Een workshop wordt ook soms wel een clinic genoemd. Een workshop beslaat vaak één dagdeel.

Themabijeenkomst

Bijeenkomst georganiseerd om mensen vanuit een doorgaans brede invalshoek in te lichten over een onderwerp.

Lezing

Een lezing is een voordracht van een bestaande tekst, men leest een deel van de tekst of het werk in zijn geheel. Een lezing gebeurt meestal voor een groep mensen die interesse vertonen in een welbepaald onderwerp. De Lezer geeft dan meestal ook zijn eigen kritiek of bemerkingen op het voorgelezen werk.

E-learning

Leeractiviteit waarbij interactief gebruik wordt gemaakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk. Het is een vorm van online opleiden.

Webinar

Een webinar is een cursus, lezing, workshop of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet.